A-
A
A+

Четвърта годишна среща на Мрежата от агенции за доброволно уреждане на трудови спорове

03.06.2019


В периода 28-29 май, 2019 г. се проведе Четвъртата годишна среща на Мрежата от агенции за доброволно уреждане на трудови спорове в Скопие, Република Северна Македония.
Срещата е организирана в рамките на проект „Платформа за заетост и социални въпроси“ (Employment and Social Affairs Platform - ESAP, финансиран от Европейската комисия и изпълняван от Регионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа на Международното бюро по труда в Будапеща, Унгария.
Участие в срещата взеха експерти на Международната организация по труда, директорът на НИПА г-н Владимир Бояджиев и експерти на института, представители от Министерство на труда и социалната справедливост в Румъния, както и представители на компетентните институции в Р Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония.
По време на събитието, което бе открито от г-жа Кристина Михеш, старши специалист по социален диалог и трудово право от Регионалния офис на МОТ в Будапеща, бяха обсъдени редица въпроси, свързани със случаите на трудови спорове, качени на онлайн платформата ESAP от различните агенции в мрежата, както и възможностите за нейното развитие. Представени бяха доклади, засягащи различни аспекти на социалния диалог и разрешаването на спорове, в т.ч. „Ролята на арбитража/медиацията в индивидуалните трудови спорове“, „Засилване на ролята на Агенциите в доброволното уреждане на колективни трудови спорове за интереси“, “Предизвикателства и проблеми в системата за доброволно уреждане на трудови спорове в региона“ и др.
Г-жа Марияна Иванова, главен експерт в НИПА, представи пред участниците Етичните правила за поведение на посредниците и арбитрите към НИПА, като подчерта, че правилата, разписани в него, имат за цел да служат като ръководно начало в поведението на посредника и арбитъра при отношенията, възникващи в хода на процедурите по посредничество и арбитраж.

Повече информация за срещата и презентациите на участниците четете в разделСъбития


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж