A-
A
A+

"Ден на отворените врати" на катедра "Икономическа социология" в УНСС

19.03.2019

По покана на ръководителя на катедра "Икономическа социология" доц. Андрей Нончев, директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи възможностите за професионална реализация в института пред студенти специалност "Социология" и "Икономическа социология и психология" в деня на открити врати на катедрата. Студентите бяха запознати с дейността на НИПА в областта на създаването и поддържането на базата от данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, характера на работата на експертите в института, ангажирани с разработката на анализите на КТД и КТС. Мариана Стефанова, младши експерт в НИПА, сподели своя професионален опит като стажант по програма "Старт в администрацията" и разказа за основните предизвикателства пред експертната работа в НИПА.
                                                                                  Събитието, отразено на сайта на УНСС


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж