A-
A
A+

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

25.03.2019


По покана на г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, в съответствие с партньорските отношения между БТПП и НИПА, Националният институт за помирение и арбитраж участва в организираната от БТПП, Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет Международна конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“. Конференцията беше открита от г-н Цветан Симеонов, а приветствия към чуждестранните гости и присъстващите на форума поднесоха г-н Юрий Щерк – зам.-министър на външните работи на Република България, г-жа Десислава Ахладова, зам.-министър на правосъдието, адв. Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет и г-н Ивайло Данов – председател на Софийската адвокатска колегия.
На форума присъстваха съдията от ВКС г-жа Дария Проданова, Председателят на АС при БТПП – г-н Благовест Пунев, както и редица високи чуждестранни гости: Председателят на комисията за международни отношения на Националния съвет на френските адвокатски колегии – адв. Луи Бушман, Председателят на Мадридския арбитражен съд – адв. Хуан Серада, членът на Парижката и Нюйоркска адвокатски колегии – адв. Валанс Борджия.
В конференцията от страна на НИПА участваха г-н Владимир Бояджиев, директор, и г-жа Марияна Иванова, главен експерт, която представи пред участниците в четвъртия панел на конференцията доклад на тема: „Арбитражът за разрешаване на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж“.

Повече за Международната конференция в раздел "Събития".


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж