A-
A
A+

Предстоящо


Представяне на базата от данни за КТД и КТС на НИПА: 25 юни 2019 г., х-л "Арена Ди Сердика", зала "Арена", ул. " Будапеща" №2-4, гр. СофияНИПА организира представяне на Годишния доклад за 2018 г. за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, както и на онлайн базата от данни. На представянето се очаква да присъстват членовете на Надзорния съвет на института, представители на социалните партньори - организациите на работниците и служителите, и на работодателите, експерти от Министерството на труда и социалната политика, представители на научни и изследователски институти, както и други заинтересовани лица.

Програма на представянето

© Национален институт за помирение и арбитраж