Достъпът до обществена информация в Националния инстиут за помирение и арбитраж (НИПА) се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Правилата за организация и предоставяне на достъп до обществена информация в НИПА, след подаване и регистриране на Заявление-образец. Заявлението за достъп до обществена информация може да се получи на място в деловодството на НИПА, както и да се  изтегли в електронен вид, да се попълни и да се изпрати на адреса на електронната пощенска кутия на НИПА - nipa@nipa.bg. Информацията за постъпилите в НИПА запитвания по Закона за достъп до обществена информация се съдържа в Годишните отчети (доклади).

Информация по чл.15 от ЗДОИ:

Звено на Националния институт за помирение и арбитраж, което отговаря за приемането и регистрирането на устните запитвания или писменните заявления за предоставяне на достъп до обществена информация е главният юрисконсулт на НИПА на адрес: гр. София 1618, кв."Овча купел", ул."Боряна"№59, бл.215А, ет.1, ап.1, телефон 02/4253750, в работно време от 09:00 до 17:30 часа.

Прикачен файлРазмерДата
21/02/2017 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 09.02.2017 Г.526.04 KB
27/12/2016 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.264.52 KB
07/01/2016 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.724.04 KB
23/12/2014 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 г.1.85 MB
17/01/2014 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 г.2.07 MB
27/12/2012 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г.255.47 KB
31/01/2012 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 г.206.65 KB
18/03/2016 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 17.03.2016 г.602.81 KB
05/03/2015 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 05.03.2015 г.216.94 KB
16/02/2015 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 16.02.2015 Г.385.34 KB
09/01/2013 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. №22/07,01,2013 г.157.49 KB
01/11/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. №99/01/30,10,2012 г.866.1 KB
29/09/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № 1705/02/14.08.2012 Г.1.32 MB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № 92/02/24.01.2012 Г.395.41 KB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВХ. № ДОИ01-15/31.03.2011 Г.270.22 KB
09/04/2012 ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 08.03.2011 Г.247.8 KB
31/01/2012 ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА НИПА283.73 KB
21/01/2012 ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ230 KB

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration