Националният институт за помирение и арбитраж поддържа информационна база данни за арбитражните производства чрез създаден за целта специален регистър в електронен формат. В него се съдържа подробна информация за основните параметри на всички арбитражни производства от създаването на Института. Двете групи арбитражни производства са:

 

По реда на чл. 5 от ЗУКТС

По реда на чл. 14, ал.3 от ЗУКТС

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration