Министерство на труда и социалната политика


Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда "Подкрепа"

Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара
Българска търговско промишлена палата
БСЧП "Възраждане"
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Съюз за стопанска инициатива


Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
Информационен бюлетин по труда
Агенция за малки и средни предприятия


Федерална служба за посредничество и помирение на САЩ
Ирландска комисия по трудови отношения
Американска асоциация за арбитраж
Международна организация на труда

Областни и общински администрации, партньори по проект “Въвеждане на механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи КТС”:

Области
Варна

Враца
Габрово
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Търговище
Ямбол

Общини
Варна
Габрово
Девня
Казанлък
Севлиево
Ямбол
Бургас
Елхово

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration