Годишните цели на администрацията на НИПА, както и отчетите за изпълнението им се представят съгласно чл.33а и чл.63 от Закона за администрацията и са документи, които съдържат информация за конкретни дейности и задачи, за очакваните резултати и впоследствие за тяхното изпълнение. Етичният кодекс на служителите на НИПА определя правилата за поведение в институцията и е съобразен с  принципите, залегнали в чл. 2 от  Закона за администрацията и изискванията на чл.13, ал.3, т.11 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Отчетите за изпълнението на бюджета на НИПА за съответната година внасят в Надзорния съвет в изпълнение на чл. 4а, ал.9, т.2, б. "б" от ЗУКТС и се приемат в изпълнение на неговите функции съгласно чл.3, т.3 от Правилника за дейността на надзорния съвет.

Прикачен файлРазмерДата
13/09/2017 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2017 г.93.46 KB
10/03/2016 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2016 г.86.51 KB
09/02/2016 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2015 г.96.26 KB
17/02/2014 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2014 г.248.47 KB
13/02/2013 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2013 г.103.96 KB
03/02/2012 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2012 г.142.56 KB
03/02/2012 ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2011 г.61.6 KB
31/01/2018 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2017 г.96.77 KB
31/01/2018 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2016 г.98.93 KB
10/03/2016 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2015 г.142.1 KB
04/02/2015 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2014 г.137.1 KB
17/02/2014 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2013 г.192.11 KB
13/02/2013 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА ЗА 2012 г.123.14 KB
29/02/2012 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НИПА ЗА 2011г.121.29 KB
02/07/2012 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА (2012 - 2013 г.)202.45 KB
03/02/2012 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НИПА325.55 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration