Писменото искане за доброволен абритраж при взаимно съгласие между страните, съгласно чл. 6 от ЗУКТС и чл.17, ал.1 от актуалзираните Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж е необходимо да съдържа определени реквизити. Същото се отнася и за писменото искане за задължителен арбитраж, ако спорът е относно установяването на минималните дейности по време на стачка. Писменото искане за задължителен арбитраж за определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС и чл. 23, ал. 1 от ПОПАУКТСНИПА може да бъде и едностранно. Ако в искането се установят пропуски и недостатъци, директорът на НИПА се обръща към страните да ги отстранят с указания по образец.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration