При взаимно съгласие на страните за посредничество те отправят писмено искане до НИПА, което съдържа определени реквизити. Всяка една от страните при колективен трудов спор също може да отправи самостоятелно искане до НИПА, с копие до другата страна по спора. Ако тя се съгласи да участва в процедурата, за това тя изпраща до НИПА и до първата страна своето писмено съгласие.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration