СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ КЪМ НИПА, ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 35 от 12.04.2013 г., поправка бр. 44 от 17.05.2013 г., промяна бр. 63 от 01.08.2014 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.

 

  1. Александър Петров Загоров

  2. Анелия Иванова Гълъбова

  3. Антон Красимиров Лалов

  4. Антония Желева Златева–Боянова

  5. Валери Иванов Апостолов

  6. Васил Христов Георгиев

  7. Гергана Илиева Кирова

  8. Добрин Стефанов Иванов

  9. Гълъб Спасов Донев

10. Даниела Гечева Щрегарска

11. Диана Иванова Иванова

12. Димитър Лазаров Найденов

13. Димитър Петков Табаков

14. Ерика Иванова Белоречка–Каменова

15. Здравка Георгиева Георгиева

16. Здравчо Димитров Здравчев

17. Иван Нейков Нейков

18. Калина Петкова Петкова

19. Лариса Петрова Тодорова

20. Любомира Аспарухова Язаджиева–Иванова

21. Нина Милкова Гевренова

22. Нина Пламенова Рачинска

23. Радка Христова Йосифова

24. Росица Борисова Матева

25. Росица Василева Колева

26. Росица Любенова Златкова–Спасова

27. Румяна Ивайлова Цветкова

28. Румяна Михайлова Михайлова

29. Ивелина Николова Хубенова

30. Смела Николова Нинева

31. Стойчо Стойчев Кръстев

32. Теодора Костадинова Икономова

33. Томчо Константинов Томов

34. Трифон Иванов Трифонов

35. Фанка Цветкова Костадинова

36. Чавдар Стоянов Христов

 

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration