СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ КЪМ НИПА, ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 35 от 12.04.2013 г., променен ДВ бр. 51 от 07.07.2015 г.

  

  1. Адриан Найденов Илиев

  2. Бонка Савова Колева

  3. Боряна Паунова Стайкова

  4. Валентина Йорданова Зартова

  5. Валери Иванов Апостолов

  6. Васил Христов Георгиев

  7. Владимир Михайлов Кръстев

  8. Владимир Стойчев Стойчев

  9. Гергана Илиева Кирова

10. Гълъб Спасов Донев

11. Илиян Божидаров Ценов

12. Даниела Гечева Щрегарска

13. Диана Иванова Иванова

14. Диана Маринова Маринова

15. Евгени Янков Янев

16. Емил Асенов Мингов

17. Иван Димитров Сотиров

18. Кирил Василев Бинев

19. Лариса Петрова Тодорова

20. Лилия Александрова Горова

21. Лъчезар Денков Искров

22. Мария Павлова Песийска–Спирова

23. Минчо Боев Коралски

24. Наталия Александрова Събева

25. Николина Драганова Чакърова–Вълкова

26. Паунита Михайлова Петрова

27. Радка Христова Йосифова

28. Росица Борисова Матева

29. Румен Димитров Симеонов

30. Смела Николова Нинева

31. Снежана Цецова Александрова

32. Стойна Илиева Сербезова

33. Теодора Костадинова Икономова

34. Трифон Иванов Трифонов

35. Цветан Атанасов Симеонов

36. Цветана Андреева Янкова

 

Активни са данните за тези от арбитрите, за които в НИПА има налична декларация относно обработката и предоставянето на лични данни, и чиито снимка и професионално-биографична справка са съгласувани! При предоставяне на липсващата информация, ще бъдат активирани и данните за останалите арбитри от списъка. 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration