ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ


Ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социалната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Ръководител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изтъкнат специалист в областта на трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва английски, френски и руски език.

 

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration