Архив на електронните копия на отраслови и браншови колективни трудови договори, чийто срок на действие е изтекъл, или са били заменени от подписан нов колективен трудов договор.

Прикачен файлРазмерДата
07/02/2018 БКТД "Пивоварен бранш" (27.08.2015) 2015-20173.62 MB
07/02/2018 КТД за Министерство на отбраната (29.12.2015) 2016-20178.05 MB
07/02/2018 КТД "Търговия" (15.12.2015) 2016-2017971.01 KB
07/02/2018 ОКТД "Строителство" (17.02.2015) 2015-20173.8 MB
07/02/2018 ОКТД "Транспорт" (29.07.2015) 2015-20173.45 MB
08/01/2018 БКТД "Енергетика" (12.04.2016) 2016-2018 288.25 KB
29/11/2017 БКТД "Музеи и художествени галерии" (21.04.2015) 2015-20171.45 MB
22/06/2017 БКТД "Металургия" (16.04.2015) 2014-2016288.48 KB
22/06/2017 ОБКТД "Проучване, добив и преработка на минерални суровини" (29.01.2015) 2015-2017659.16 KB
13/05/2016 БКТД "Водоснабдяване и канализация" (19.02.2014) 2014-2016876.41 KB
24/02/2016 БКТД "Целулозно-хартиена промишленост" (2012-2014)1.96 MB
24/02/2016 БКТД "Енергетика" (2013-2015)1.42 MB
24/02/2016 БКТД "Енергетика" (2011-2013)1.45 MB
24/02/2016 БКТД "Музикално и сценично изкуство" (2014-2015)454.56 KB
24/02/2016 БКТД "Пътно строителство" (2012-2014)2.21 MB
24/02/2016 БКТД "Пивоварен бранш" (2011-2013)2.31 MB
24/02/2016 Анекс (03.07.2011) БКТД "Пивоварен бранш" (2011-2013)257.16 KB
24/02/2016 Анекс (03.08.2012) БКТД "Пивоварен бранш" (2011-2013)270.98 KB
24/02/2016 БКТД "Птицевъдна промишленост" (2013-2015)526.67 KB
24/02/2016 БКТД "Туризъм" (2012-2014)1.96 MB
24/02/2016 БКТД "Водоснабдяване и канализация" (2012-2014)3.22 MB
24/02/2016 БКТД "Захар и захарни продукти" (2013-2015)636.91 KB
24/02/2016 КТД за Министерство на отбраната (2014-2015)2.73 MB
24/02/2016 КТД "Професионален футбол" (2012-2014)697.52 KB
24/02/2016 КТД за системата на народната просвета (2012-2014)722.37 KB
24/02/2016 КТД "Търговия" (2012-2013)2.65 MB
24/02/2016 О/БКТД "Проучване, добив и преработка на минерални суровини" (2013-2015)2.71 MB
24/02/2016 ОКТД "Строителство" (2013-2014)640.11 KB
24/02/2016 ОКТД "Транспорт" (2012-2014)1009.68 KB
24/02/2016 ОКТД "Здравеопазване" (2012-2014)594.75 KB
16/08/2016 КТД в системата на народната просвета (26.06.2014) 2014-2016534.79 KB
16/08/2016 Анекс (19.12.2014) към КТД в системата на народната просвета (26.06.2014) 2014-2016598.83 KB
16/08/2016 Анекс (09.11.2015) към КТД в системата на народната просвета (26.06.2014) 2014-2016634.71 KB
16/08/2016 БКТД "Пътно строителство" (14.07.2014) 2014-2016722.87 KB
16/08/2016 БКТД "Туризъм" (01.04.2014) 2014-2016349.36 KB
07/11/2016 ОКТД "Здравеопазване" (21.06.2014) 2014-2016971.41 KB
07/11/2016 ОКТД "Електротехническа и електронна промишленост" (24.07.2014) 2014-2016542.91 KB
07/11/2016 КТД "Професионален футбол" (04.08.2014) 2014-2016490.32 KB
20/02/2017 БКТД "Горско стопанство" (22.11.2014) 2014-20163.04 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration