ЕЛКА ДИНКОВА АРНАУДОВА


Заместник-председател на Националната федерация на енергетиците към Конфедерацията на независимите синдикати в България. Магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и следдипломна квалификация „Трудово право“. Работи последователно като стажант-съдия Софийски градски съд, юрисконсулт „Хибриден център по птицевъдство“, инспектор–юрист по охрана на труда и експерт по трудово-правна закрила и юрисконсулт към Браншова структура на миньори, металурзи, енергетици и геолози. Като Заместник председател на Национална федерация на енергетиците и юрисконсулт осъществява дейности свързани с трудово-правна закрила, безопасност и здраве при работа, разрешаване на колективни трудови спорове и конфликти на браншово ниво, колективно трудово договаряне, правно представителство и др.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration