КОМПОНЕНТ 2РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

НА ПРОЕКТ Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труда на работниците и служителите

 


Министерство на труда и социалната политика на Република България


RB


Българо-Швейцарска програма за сътрудничество Тематичен Фонд  ''Партньорство и експерти''


logo BgSwiss CMYK 1

 

През месец юни 2013 г. Националният институт за помирение и арбитраж стартира изпълнението на Компонент 2 „Разрешаване на спорове“ от проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения ЕС.

Проектът ще бъде реализиран с участието на национално представителните организации на социалните партньори и участващите заинтересовани страни за период от три години. Със заповед на министъра на труда и социалната политика е сформиран екип за управление на проекта. Създаден е Консултативен съвет по Компонент 2 "Разрешаване на спорове", който се състои от представител на НИПА, представители на представителните организации на работниците и служителите, и представители на представителните организации на работодателите.

През първият етап от изпълнението на компонента основните дейности са възложени на две работни групи, които ще разработят инструмент за проследяване на колективни трудови спорове и предложения за промени в нормативната уредба за уреждането на колективни трудови спорове (КТС) чрез посредничество и арбитраж. Това ще спомогне за по-своевременно и точно адресиране на въпроси в обхвата на българските индустриални отношения, както и въвеждането на добри практики за разрешаване на спорове в България, включително с участието на швейцарски експерти в работните групи.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration