Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) като възложител по ЗОП не отговаря на изискванията на чл.23, ал.1, т.т.1-3 ЗОП относно публикуването на предварителни обявления.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration