По въпросите, свързани с правото на стачка и колективното трудово договаряне, социалните партньори - представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, са издавали разлинчи материали. Част от тях могат да бъдат видяни от списъка по-долу:

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration