Действащи отраслови и браншови колективни трудови договори, сключени по реда на чл. 51б от Кодекса на труда.

(към 13 април 2018 г.)

Прикачен файлРазмерДата
13/04/2018 Анекс от 30.03.2018 г. към БКТД "Горско стопанство-контрол" (02.12.2016) 2017-2018516.28 KB
30/03/2018 БКТД за работещите в целулозно-хартиената промишленост (28.02.2018) 2018-2020 г.4.98 MB
07/02/2018 БКТД в Пивоварния бранш (02.02.2018) 2018-20205.45 MB
08/02/2018 КТД за Министерство на отбраната (22.12.2017) 2018-201911.8 MB
08/01/2018 БКТД "Енергетика" (29.11.2017) 2017-20191.32 MB
01/12/2017 Анекс от 31.01.2017 г. към БКТД "Горско стопанство-контрол" (02.12.2016) 2017-2018563.56 KB
16/08/2016 БКТД "Пътно строителство" (18.07.2016) 2016-2018852.05 KB
29/11/2017 БКТД "Музеи и художествени галерии" (20.07.2017) 2017-20192.72 MB
22/06/2017 БКТД "Производсто на основни метали - КИД-2008, 24, от 24.1 до 24.4" (02.05.2017) 2016-20185.08 MB
22/06/2017 ОБКТД "Проучване, добив и преработка на минерални суровини" (09.03.2017) 2017-2019797.61 KB
20/02/2017 БКТД "Горско стопанство-контрол" (02.12.2016) 2017-20183.44 MB
20/02/2017 БКТД "Библиотеки" (25.11.2016) 2016-20182.3 MB
20/02/2017 БКТД "Театър" (25.11.2016) 2016-20183.48 MB
07/11/2016 ОКТД "Здравеопазване" (10.10.2016) 2016-2018611.94 KB
07/11/2016 ОКТД "Електротехническа и електронна промишленост" (05.08.2016) 2016-2018820.1 KB
07/11/2016 КТД "Професионален футбол" (01.09.2016) 2016-2018491.1 KB
30/03/2018 Анекс от 21.12.2017 към КТД в системата на народната просвета (19.06.2016 г.)860.35 KB
01/12/2017 Анекс от 13.09.2017 г. към КТД в системата на народната просвета (19.06.2016) 2016-20181.02 MB
01/06/2017 Анекс от 16.12.2016 г. към КТД в системата на народната просвета (19.06.2016 г.)1.42 MB
16/08/2016 КТД в системата на народната просвета (19.06.2016) 2016-2018787.19 KB
16/08/2016 БКТД „Музикално-сценични изкуства“ (06.06.2016 ) 2016-2018 547.49 KB
16/08/2016 БКТД "Туризъм" (26.05.2016) 2016-20182.37 MB
13/05/2016 БКТД "Водоснабдяване и канализация" (27.04.2016) 2016-2018292.85 KB
01/12/2017 Анекс ОКТД "Металоиндустрия" (2017)742.79 KB
13/05/2016 Анекс ОКТД "Металоиндустрия" (2016)462.2 KB
13/05/2016 Анекс ОКТД "Металоиндустрия" (2015)50.02 KB
13/05/2016 Анекс ОКТД "Металоиндустрия" (2013)177.15 KB
13/05/2016 ОКТД "Металоиндустрия" (2012)579.3 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration