РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА


Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в Малко Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995); заместник–министър на правосъдието (1995).

 

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration