ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Съдържа данни за възложителя на обществени поръчки, адрес, лице и данни за контакт

 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от НИПА

 


ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Включва становища на АОП по запитвания на възложителя

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration