Настоящият годишен доклад акцентира върху някои важни характеристики на въведените в интегрираната база от данни КТД, като представя достъпната към края на м. февруари 2016 г. информация за сключените и действащите КТД във времеви аспект, както и обобщена информация за регистрираните от НИПА КТС. Предназначението на доклада е да направи преглед на колективното трудово договаряне в страната, както и да предостави информация при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. До края на 2017 г. се очаква да бъдат създадени условията следващият годишен доклад да включва пълен анализ на договореностите между страните, съдържащи се в КТД. Усилията на НИПА са насочени и към осигуряване на електронно достъпна информация за КТД и КТС на заинтересованите институции и лица.

Настоящият доклад нямаше да бъде възможен без активното съдействие на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, на служителите на агенцията, които своевременно изпращаха на електронен и хартиен носител копията на вписаните КТД. Въпреки някои трудности относно информацията, докладът за 2016 г. съдържа ревизирани данни за предишни периоди, тай като базата от данни на НИПА за КТД и КТС е в процес на непрекъсната актуализация, като в нея ежедневно постъпва и се въвежда информация от ИА „ГИТ“ за вписаните КТД в страната. През 2017 г. с въвеждането на нови елементи на информационната система на ИА „ГИТ“ се очаква НИПА да получи директен достъп до модула, свързан с вписването на КТД, като по този начин се осигури директен трансфер на информацията, съдържаща се в копията на вписаните КТД и анекси към тях.

Годишният доклад за КТД на НИПА за 2016 г. е плод на задълбочена работа на служителите на института, които положиха сериозни усилия по въвеждането на данните и техния анализ. По-подробните справки и анализирани структури на КТД, в сравнение с предишните доклади, свидетелстват за повишаване на капацитета на служителите, с оглед на бъдещото развитие на информационната система за КТД и КТС на НИПА.

Прикачен файлРазмерДата
05/04/2017 Годишен доклад за колективното трудово договаряне1.92 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration