В периода 26-27 юни 2017г. в гр. Пловдив се проведе работна среща на Експертната работна група (ЕРГ), на която бе представен и обсъден обобщен встъпителен доклад по българо-швейцарския проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ Компонент 2 от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“. Участие в срещата взеха експерти от национално-представителните организации на работниците и служителите, представители на работодателските организации, Министерство на труда и социалната политика и членове на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

Основната цел на доклада е да се идентифицират проблемните области и необходимите промени за усъвършенстване на нормативната уредба на правото на стачка, за да бъдат изготвени предложения с формулирани конкретни текстове за изменения и допълнения на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

В хода на дискусиите бяха направени бележки по проекта на Встъпителен доклад и бяха изразени становища от отделните експерти. Членовете на ЕРГ разпределиха своята работа по заданието за формулиране на конкретни текстове за изменение и допълнение на ЗУКТС. Участниците в дискусията бяха единодушни, че проектът дава възможност на социалните партньори да дадат своя принос за усъвършенстването на нормативната уредба.

Прикачен файлРазмерДата
03/07/2017 Програма на работната среща229.85 KB
04/07/2017 Обобщен Встъпителен Доклад на ЕРГ440.33 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration