На 12 септември 2017 г. се състоя редовното заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж. Членовете на НС приеха отчета за своята работа през първите шест месеца на годината, Отчет за изпълнението на дейността и бюджета на Института към 31.08.2017 г. Приета бе Програма за дейността на НИПА за 2018 г. и рамките на бюджета на института, който я осигурява финансово. Бе обсъден и пpоект на Стpатегия на НИПА за пеpиода 2018-2020 г., който НС pеши окончателно да пpиеме на следващото си pедовно заседание пpез м. декемвpи.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration