На 25 септември 2017 г. в Хотел Рамада София се проведе заключителна конференция по проект "Насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд на работниците и служителите" на МТСП, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез тематичния фонд "Партньорство и експерти". Конференцията бе открита от д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която подчерта значението на проекта и неговите компоненти за развитието на социалния диалог в Република България. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи пред участниците резултатите от изпълнението на Компонент 2 "Разрешаване на спорове", реализиран в периода 2013-2015 г., както и извършените дейности по неговото надграждане чрез проекта "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" - 2017 г. Информация за проектите, изпълнявани от НИПА, се ъдържа на адрес - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/480 и http://www.nipa.bg/?q=bg/node/797 

Прикачен файлРазмерДата
25/09/2017 Презентация на НИПА за Компонент 23.27 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration