Двудневна работна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗУКТС на Експертната работна група по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка”, изпълняван от НИПА като Компонент 2 от проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество се проведе в хотел Феста Уинтър Палас в к.к. Боровец. Бяха обсъдени различни варианти, предложени от представителите на социалните партньори в проекта.

Прикачен файлРазмерДата
30/09/2017 Програма на работната среща156.51 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration