На 18 октомври 2017 г. в сградата на МОТ членовете на експертната работна група по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" проведоха консултативна неформална среща с експерти на Международното бюро по труда във връзка с предложенията за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Срещата бе открита от г-н Колин Фенуик (Colin Fenwick), началник на отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW). От страна на МБТ в срещата участваха: Ксавие Бодоне (Xavier Beaudonnet), координатор по въпросите на колективното трудово договаряне, от департамента "Международни трудови стандарти" (NORMES), Валери ван Гьотем (Valérie Van Goethem), ръководен служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Лус Рей Новас (Luz Rey Novas), ръководен юридически служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Кристина Михеш (Cristina Mihes) старши специалист по право и социален диалог в офиса на МБТ в Будапеща, и Хари Стилоянис (Harry Stylogiannis) стажант в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW).

Пред експертите на МБТ бяха представени резултатите от работата на експертната работна група, както и вариантите на предложения за промяна на нормативната уредба. От страна на експертите на МБТ бе представен сравнителен анализ на варианти за законодателно уреждане по въпроси, свързани с правото на стачка в практиката на различни европейски страни, както и бяха направени коментари и разяснения по вижданията на Комитета на експертите на МОТ относно правото на стачка.

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration