На 18 октомври 2017 г. в сградата на МОТ членовете на експертната работна група по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" проведоха консултативна неформална среща с експерти на Международното бюро по труда във връзка с предложенията за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Срещата бе открита от г-н Колин Фенуик (Colin Fenwick), началник на отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW). От страна на МБТ в срещата участваха: Ксавие Бодоне (Xavier Beaudonnet), координатор по въпросите на колективното трудово договаряне, от департамента "Международни трудови стандарти" (NORMES), Валери ван Гьотем (Valérie Van Goethem), ръководен служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Лус Рей Новас (Luz Rey Novas), ръководен юридически служител в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW), Кристина Михеш (Cristina Mihes) старши специалист по право и социален диалог в офиса на МБТ в Будапеща, и Хари Стилоянис (Harry Stylogiannis) стажант в отдела за трудово право и реформи (LABOURLAW).

Пред експертите на МБТ бяха представени резултатите от работата на експертната работна група, както и вариантите на предложения за промяна на нормативната уредба. От страна на експертите на МБТ бе представен сравнителен анализ на варианти за законодателно уреждане по въпроси, свързани с правото на стачка в практиката на различни европейски страни, както и бяха направени коментари и разяснения по вижданията на Комитета на експертите на МОТ относно правото на стачка.

Презентациите и документите от срещата могат да бъдат видяни и изтеглени по-долу.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration