На 6 и 7 ноември 2017 г. в Хотел Банкя палас се проведе работна среща с представители на социалните партньори за представяне и обсъждане на разработения от Експертната работна група по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", компонент 2 на проект на МТСП "Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труда на работниците и служителите" Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на колективните трудови спорове.

В своето приветствие към участниците д-р Султанка Петрова, ресорен заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта удовлетворението си от равнището и качеството на социалния диалог, проявени по време на работата по проекта, и пожела на социалните партньори да развиват този диалог, включително и по отношение на разрешаването на колективните трудови спорове, следвайки опита на Швейцария.

Пред представителите на социалните партньори бе презентиран Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на колективните трудови спорове, както и основното съдържание на презентациите, направени от швейцарските експерти. В последвалата дискусия бяха обсъдени конкретни въпроси и споделен опит относно възможностите за изменение и допълнение на нормативната уредба, относима към уреждането на колективните трудови спорове в Република България.

През втория ден от работната среща се проведе и заседание на Експертната работна група по проекта във връзка с подготовката на Заключителната конференция.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration