На основание Заповед № РД03-209/13.10.2017 г. на министъра на труда и социалната политика и Заповед № К2-2-71/09.10.2017 г. на директора на Националния институт за помирение и арбитраж и ръководител на проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ – Компонент 2 от проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Тематичен фонд „Партньорство и експерти“, бе осъществено работно посещение в Берн, Конфедерация Швейцария, на Експертната работна група (ЕРГ) по проекта, в периода 18-20 октомври  2017 г. В продължение на два дни бяха проведени срещи за обмяна на опит по въпроси на уреждането на колективни тудови спорове, организирани от Департамента по труда (Labour Directorate) към Държавния секретариат по икономически въпроси (State Secretariat for Economic Affairs – SECO).

От швейцарска страна на срещата присъстваха: Борис Цюрхер (Boris Zürcher), ръководител на Департамента по труда, посланик Жан-Жак Елмигер, (Jean-Jacques Elmiger), ръководител на международния отдел на SECO; Андри Мейер (Andri Meier), научен сътрудник в международния отдел на SECO; Томас Хумероз (Thomas Humerose), научен сътрудник в департамента по труда; Бенжамен Жереми-Давид (Benjamin Jérémy-David), заместник началник на юридическия отдел, департамент по труда; Рене Зивер (René Seewer), юрист в департамента по труда; Золтан Дока (Zoltan Doka), експерт на профсъюз УНИА; Марко Тадей (Marco Taddei), представител на организацията на швейцарските работодатели (SAV); Крис Кели (Chris Kelley), експерт в сектор „Строителство“ на профсъюз УНИА; Мануел Авалоне (Manuel Avallone), вице-президент на швейцарския профсъюз на транспорта и железниците (Swiss Railway and Transport Association - SEV).

Срещата беше открита от г-н Борис Цюрхер, който отбеляза, че това е второто по обмяна на опит посещение за правото на стачка от страна на България по този българо-швейцарски проект. Той изтъкна, че е особено впечатлен, че всички основни действащи лица в социалния диалог са тук и нарече срещата „трипартизъм в действие“. Г-н Владимир Бояджиев, ръководител на проекта и директор на НИПА, представи участниците в българската делегация, като се спря подробно на извършената работа по първи и втори етап на проекта.

След встъпителната част от работната среща, участниците изслушаха презентацията на Бенжамин Жереми-Давид, относно същността на правото на стачка. Презентация по темата за разрешаване на колективните трудови спорове в Швейцария бе изнесена от Крис Кели, представител на профсъюза на строителите от УНИА.

След проведена дискусия, заседанието продължи с презентация на г-н Марко Тадеи (SAV) – представител на работодателските организации. Той подчерта, че социалното партньорство е много силно в Швейцария, затова Швейцария е мирна, спокойна и просперираща страна. Той обърна внимание на присъстващите на срещата, че в Швейцария има 6 000 КТД, в които са обхванати 50% от работниците и служителите. Според швейцарското законодателство КТД е частно споразумение между работници и работодатели и държавата не участва в него. Съществуват паритетни комисии за КТС от равен брой представители на работниците и работодателите и те решават. Спорът може да бъде отнесен и към гражданския съд. При постигнато съгласие между страните по КТД, КТС може да бъде отнесен за арбитраж пред Бюрата за посредничество. Такива Бюра за посредничество и арбитраж има във всеки кантон от една страна и на федерално ниво – от друга. Държавата финансира разходите за работата на Бюрата за посредничество и арбитраж. Тези бюра действат постоянно в кантоните. На федерално ниво заседават за всеки отделен случай. Федералното бюро за посредничество се сезира само с молба. За това е необходимо да има КТС, а не индивидуален трудов спор. Държавата предпочита да не се намесва. КТС се решават на национално ниво само в краен случай, защото това е свързано с много разходи. Бюрото за посредничество е федерална институция, която се състои от трима души – представител на държавата, на работодателите и на работниците. Техният мандат е 4-годишен. Кандидатурите на членовете на Федералното бюро за посредничество се предлагат от политическите партии, като членовете му се избират от 5 предложения. Тези лица не са държавни служители. Секретариатът на Федералното бюро за посредничество е държавен и заплащането на служителите се извършва от държавата, а помирителите получават хонорар от държавата за всеки отделен случай. Процедурата е бърза и безплатна за страните. Бюрото за посредничество определя на страните срок, в който те могат да се споразумеят. По време на преговорите се спазва задължителен трудов мир. Само по изключение се стига до постановяване на арбитражно решение, но страните трябва да са съгласни да има арбитраж. Арбитражното решение на Бюрото за посредничество и арбитраж има силата на съдебно решение. То има задължителна сила и не може да бъде обжалвано. Заседанията на Бюрото за посредничество и арбитраж са закрити. Спазва се конфиденциалност. Именно затова, тази процедура се предпочита.

Следваща >>

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration