На 20.10.2017 г. работата в Държавния секретариат по икономическите въпроси в Берн продължи с разглеждането на практически казуси по темата. В заседанието взеха участие от швейцарска страна: Жан-Люк Нордман (Jean-Luc Nordmann), Експерт-посредник на национално равнище по конфликти между социалните партньори; Франц Штайнегер (Franz Steinegger), Експерт-посредник на национално равнище по конфликти между социалните партньори; Даниел Леман (Daniel Lehmann), бивш директор на Швейцарския съюз на предприемачите; Евелин Мюрнер (Evelyne Mürner), ръководител на дирекцията за човешки ресурси на Швейцарските федерални железници.

Г-н Жан-Люк Нордманексперт медиатор запозна българските участници в работната среща със своя практически опит в конкретни процедури по медиация. Той обърна внимание на присъстващите, че в Швейцария социалното партньорство работи успешно, а медиацията е  средство за решаване на проблема при „бедствие“. Държавата не се намесва по принцип, а само при крайна необходимост. Г-н Нордман подчерта, че в нормалните случаи, не е необходима медиация.

Г-н Даниел Леман – представител на строителния бранш, участник в същия казус, представи своето виждане колективния трудов спор в строителството. Като представител от Съюза на работниците в строителния бранш, той представи казуса от гледната точка на страна в процедурата по медиация.

Г-н Франц Штайнгермедиатор в транспорта, представи своя опит при разрешаване на конкретен казус. Той запозна присъстващите, че Департамент „Екология и транспорт“ му е възложил да бъде медиатор по казус, който е бил много заплетен. В случая е имало три синдиката, които са били в конкуренция. Един от тях не е бил страна по КТД. Още в началото е било ясно, че за да се пристъпи към решаване на проблема, участниците в спора е трябвало да се приемат за равностойни. В процедурата за медиация са участвали двама специалисти – технически и икономически. И двете страни по спора са били в нарушение на КТД. В конкретния случай е липсвала статистика и икономическа обосновка. Преди това е имало широка правителствена дискусия, която е довела до допълнително нагнетяване на напрежението. В резултат на процедурата за медиация е постигнато споразумение, което е дало възможност ефективността да се повиши с 10-15%. Медиацията е била много тежка. През 2015 г. се стига до блокиране на преговорите. Предприятието „Белицона“ (в италианската част на Швейцария) е било пред фалит. Медиаторът каза, че си е позволил да се държи почти като диктатор, за да се постигне споразумение. Сега „Белицона“ ще вземат 300 млн. кредит, за да се запази предприятието и работните места в този кантон.

Казусът „Белицона“ беше представен и от г-н Мануел Авалоне – представител на синдикатите, който подчерта, че синдикатите по принцип не желаят медиация. Те искат сами с работодателя да решават проблемите си, но в този случай, по конкретния казус, те са много благодарни. Това е така, защото има специфика и положението е било много тежко – това е италианската част на Швейцария и става въпрос за работните места на хората. 400 души са били освободени от работа. Имало е загуби за милиони, поради лошия мениджмънт. През 2007 г. е било предприето преструктуриране със 70 души съкратени. Между профсъюзите не е имало единство. Техният синдикат е подкрепил работодателя в решението му да инвестира 30 млн. срещу 70 души съкратени. Другият синдикат не е бил съгласен. Затварянето на пазара се е превръщало в реалност. През 2008 г. е било заявено, че предприятието ще бъде закрито и 200 души ще бъдат прехвърлени към Пътнически транспорт. Тогава синдикатът SEV, чийто представител е г-н Avallone, е поискал да бъде спасено предприятието. Тогава цялото население на Тесин е застанало зад работниците. В този момент, е можело всички хора да дойдат в Берн и да постигнат всичко, защото са имали подкрепата на цялото население на областта. На 4 март с поведението си работодателят е налял още масло в огъня, на 7 март работниците са започнали стачка, а в Белицона са започнали масови демонстрации. Тогава всички профсъюзи са ги подкрепили. Имало е демонстрация в Берн с участието на 6 000 души и демонстрация в Тесин с участието на 10 000 души. В Тесин правителството също е подкрепило демонстрантите. В този момент работодателят е оттеглил намеренията си за закриване на предприятието и всички са решили да бъде назначен медиатор. Г-н Авалоне завърши изложението си, като посочи, че и до настоящия момент работят и всички са разбрали, че ако не бяха стачкували, всички сега щяха да са губещи.

Г-жа Евелин Мюрнер - представител на работодателя от SBB изложи тяхната гледна точка по същия казус. Тя заяви, че от 15 години води преговорите по КТД от страна на работодателя. За преговорите по КТД има конкретни правила. Има и конкретни правила за прекратяване на стачката, но те в някои случаи като този, не важат. Според нея, в конкретния случай е имало политическа намеса и е нямало доверие между социалните партньори, а пресата е гърмяла. В такава обстановка се е провела процедурата по медиация, защото правилата на КТД вече не са работили. За всичко това работодателят е платил скъпа цена. Тя посочи, че в настоящия момент имат точни правила и критерии. Имат специално „Ръководство при реорганизации“. Най-напред се взема становището на синдикатите и чак тогава се пристъпва към реорганизация. В заключение тя заяви, че след този случай е убедена в необходимостта да има 100% доверие в другата страна по КТД, дори при различни позиции. Тя подчерта, че страните по КТД имат общи интереси – работни места в стабилно предприятие. След процедурата по медиация, вече осем години нямат спорове и имат КТД, който урежда всичко.

След отговорите на поставените въпроси по практическите казуси, работната среща в Берн за обмяна на опит по българо-швейцарския проект приключи.

Председателстващият посланик Елмингер изрази своето задоволство и уважение към професионализма и задълбочената работа на всички български експерти, участници в работната група по проекта. Той отправи специална благодарност към ръководителя на проекта г-н Бояджиев и пожела на всички ползотворно и успешно завършване на проекта. От своя страна, ръководителят на българската делегация по проекта г-н Бояджиев благодари на домакините за любезното посрещане и за ползотворната обмяна на опит по тематиката на проекта. Той сподели, че намира проведената дискусия за изключително ползотворна. Г-н Бояджиев благодари за отличната организация на работните срещи и за начина на водене на заседанията, в които ни беше дадена възможност да се запознаем с швейцарския опит и законодателство в областта на социалния диалог и да изслушаме конкретни казуси, което ще ни помогне много в предстоящата ни работа по приключване на проекта и подготовката на проект на ЗИД на ЗУКТС. Накрая, той благодари и на българските експерти от ЕРГ и на всички присъстващи за участието.

<< Предишна

Прикачен файлРазмерДата
10/11/2017 Презентация на Жан-Люк Нордман151.65 KB
10/11/2017 Презентация на Мануел Авалоне174.97 KB
10/11/2017 Презентация на Евелин Мюрнер318.33 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration