На заседанието бяха обсъдени възможностите на интегрираната база от данни на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове да предоставя необходимата информация за нуждите на анализите на Института. Бе обсъдена и структурата на годишния доклад предвид наличието на информация за постигнатите договорености между страните по КТД и възможностите за изготвяне на справки и аналитични структури в съответствие с приоритетите на организациите на социалните партньори.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration