На 03.04.2018 г. в заседателната зала на Националния институт за помирение и арбитраж се проведе редовно заседание на Надзорния съвет под ръководството на председателя на НС проф. Емил Мингов. След обсъждане членовете на НС приеха Годишния доклад за дейността на института за 2017 г. и отчета за изпълнението на бюджета за същия период, както и Отчета за дейността на Надзорния съвет. НС на НИПА бе информиран за проведена процедура по посредничество, както и за възможностите за кандидатстване за проектно финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси". Разглеждането и обсъждането на Годишният доклад за КТД и КТС за 2017 г. бе отложено по молба на Директора на НИПА за м. май 2018 г.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration