От името на Регионалния офис на Международното бюро по труда (МБТ) за Централна и Източна Европа (DWT/CO) в Будапеща г-жа Кристина Михеш поздрави участниците в семинара и подчерта, че неговото провеждане и присъствието на отговорни служители на МБТ е доказателство за ролята на НИПА в системата от индустриални отношения в България и значението, което се придава на сътрудничеството между МБТ и института.

От името на представителните организации на работниците и служителите г-н Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, поздрави НИПА с годишнината от създаването на института и припомни, че това бе в резултат на ефективния социален диалог и подкрепата на Международната организация на труда.

Председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов заяви, че работодателските организации са участвали във всички етапи от създаването и функционирането на НИПА и считат това за една добра стъпка в правилната посока. Той подчерта, че се оценява високо факта, че постоянно са полагани усилия за поддържане капацитета на НИПА - на арбитрите и посредниците, така че да е високо нивото и възможностите да решават спорове, макар и по-малко на брой. Г-н Симеонов отбеляза, че социалните партньори признават като подходяща тази независима институция за разрешаване на споровете и я подкрепят. Според него трябва всички страни да полагат усилия за учредяване на социалното партньорство и за разширяване на приложението на колективното трудово договаряне и сключените колективни трудови договори, което ще предостави и нови измерения за ролята на НИПА.

Г-жа Минава Ебисуи, ръководен служител от отдел „Трудово право и реформи“ (LABOURLAW) на Международното бюро по труда – Женева, представи пред участниците в семинара стандартите на Международната организация на труда относно ефективните системи за разрешаване на колективни трудови спорове, съдържащи се в наскоро преведената от НИПА брошура на МОТ „Системи за уреждане на трудови спорове – насоки за постигане на по-добри резултати“.

Проф. Красимира Средкова, консултант на БТПП, обърна внимание върху факта, че участник в семинара на НИПА е проф. Васил Мръчков, на когото всички дължим признание за дългогодишната му работа по въпросите на трудовото право и уреждането на трудовите спорове в България, като подчерта, че ратификацията на редица Конвенции и Препоръки на МОТ, както и свързаното с тяхното прилагане законодателство, са факт благодарение на неговия принос. Проф. Средкова изтъкна, че както самият закон за уреждане на колективните трудови спорове, така и по-късно създаването на НИПА, са резултат от сътрудничеството и помощта на МОТ, вкл. и за представянето на основните принципи на социалния диалог в началото на 90-те години, както и за неговото насърчаване в България.

Г-н Валери Апостолов, юридически съветник на президента на КТ „Подкрепа“, в своя коментар подчерта, че с принципното съгласие на всички социални партньори е разработен проект на изменение и допълнение на ЗУКТС, в който се предлагат промени, свързани с развитие на дейността на НИПА, както и подобряване на нормативната уредба по въпроси, по които приетият през 1990 г. закон вече не съответства на сегашното състояние на индустриалните отношения.

По време на дискусията, ръководена от директора на НИПА Владимир Бояджиев, бяха изказани мнения и обсъдени редица въпроси, свърани с възможностите за развитие на дейността на НИПА и нуждата от допълване на нормативната уредба по отношение на уреждането на трудовите спорове и колективното трудово договаряне.

« Предишна                                                                                                                   Следваща »

Прикачен файлРазмерДата
27/04/2018 Презентация на Минава Ебисуи1.36 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration