05.10.2018. Нов член на Надзорния съвет на НИПА

Г-жа Валентина Зартова е определена за нов член на НС на НИПА от името на БТПП на мястото на проф. Силви Чернев

18.09.2018 Редовно заседание на НС на НИПА

Приета е Програмата за дейността на НИПА за 2019 г. Обсъден бе проект на закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

3-6.07.2018. Аранджеловац, Сърбия.

Трета годишна среща на агенциите за мирно уреждане на колективни трудови спорове от Западните Балкани.

19.06.2018. Редовно заседание на НС на НИПА

Приет е Годишния доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове за 2017 г.

23-24.04.2018 Международен семинар на НИПА

Министър Бисер Петков откри семинара на тема „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне“

03.04.2018 Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приети са Доклад за дейността на НИПА за 2017 г. и отчет за изпълнението на бюджета на института.

28.03.2018. Среща-дискусия със социалните партньори от пивоварния бранш

Д-р Султанка Петрова, зам.-министър на МТСП, поздрави участващите в представянето на Анализа на БКТД 2018 за пивоварния бранш.

13.02.2018 Заседание на работна група в НИПА

Създадената от Надзорния Съвет на НИПА работна група по подготовка на Годишния доклад за колективното трудово договаряне проведе първото си заседание

17.11.2017. Заключителна конференция по проект

д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика откри Заключителната конференция "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7 ноември 2017, Банкя

Д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, откри работна среща за представяне на швейцарския опит при разрешаване на колективни трудови спорове

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration