1-3.11.2017 г. Подгорица, Република Черна гора

Втора годишна среща на агенциите за доброволно уреждане на трудови спорове на страните от Западните Балкани се проведе в Подгорица, Република Черна гора

19-20.10.2017 Работно посещение в Берн, Швейцария

Експертите по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" бяха на посещение за обмяна на опит в Държавния секретарият по икономически въпроси на Конфедерация Швейцария

18.10.2017 Работна среща в МОТ, Женева

В Международното бюро по труда, Женева, Швейцария, се проведе неформална работна среща за обсъждане на проект на ЗИД ЗУКТС

27-28.09.2017 Работна среща в к.к.Боровец

Обсъдени бяха предложенията, внесени в експертната работна група за изменение и допълнение на ЗУКТС.

25.09.2017 Заключителна конференция по проект на МТСП

Директорът на НИПА представи резултатите от изпълнението на проект "Разрешаване на спорове"

12.09.2017 г. Редовно заседание на НС на НИПА.

Надзорният съвет прие Програма за дейността на института за 2018 г.

29.06.2017. НИПА ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА КТД

Пред социалните партньори в област Кърджали бе представен разработеният от НИПА анализ на колективното трудово договаряне в областта

26-27.06.2017 Пловдив

Работна среща за обсъждане на Встъпителен доклад по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

31.05.2017 г. Заседание на Надзорния съвет на НИПА

НС на НИПА одобри Плана за своята работа за второто полугодие на 2017 г. и прие разработените анализи на КТД в сектор "Енергетика" и област Кърджали.

14.03.2017. Редовно заседание на НС на НИПА

Приети бяха Годишният доклад за дейността на НИПА за 2016 г. и отчета за изпълнението на бюджета, както и Отчета за работата на Надзорния съвет.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration