13.12.2016. Заседание на Надзорния Съвет на НИПА

Членовете на НС на НИПА проведоха последното за 2016 г. редовно заседание

27.10.2016. НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание.

25.10.2016. НИПА представи Анализ за колективното трудово договаряне в област Враца

Анализът бе представен на съвместно заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество – Враца и НИПА

18-21.10.2016 Суб-регионална конференция в Охрид, Република Македония

"Ефективни механизми за уреждане на трудови спорове" бе основната тема на конференцията

29-30.09.2016. Кръгла маса със социалните партньори в бранш "ВиК"

НИПА представи за обсъждане пред социалните партньори Анализ на БКТД 2016.

28.06.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Членовете на НС на НИПА приеха план за работата на НС до края на 2016 г. и обсъдиха извършените от НИПА анализи на КТД.

29.03.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет прие Годишният доклад за дейността на НИПА, отчета за изпълнението на бюджета и отчета за дейността си.

15.03.2016 г. Работна среща с посредник от Грузия

В НИПА се проведе експертна среща с представител на Министерство на труда, здравеопазването и социалните дейности на Грузия

15.12.2015. Редовно заседание на НС на НИПА

Приет бе План за работата на НС през първото шестмесечие на 2016 г. и бе одобрено изпълнението на дейностите и бюджета на проект "Разрешаване на спорове".

26-27.11.2015. Заключителна конференция по проект "Разрешаване на спорове"

Обсъден бе доклад, съдържащ предложения за изменение на нормативната уредба, свързана с дейността на НИПА

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration