31.05.2017 г. Заседание на Надзорния съвет на НИПА

НС на НИПА одобри Плана за своята работа за второто полугодие на 2017 г. и прие разработените анализи на КТД в сектор "Енергетика" и област Кърджали.

14.03.2017. Редовно заседание на НС на НИПА

Приети бяха Годишният доклад за дейността на НИПА за 2016 г. и отчета за изпълнението на бюджета, както и Отчета за работата на Надзорния съвет.

13.12.2016. Заседание на Надзорния Съвет на НИПА

Членовете на НС на НИПА проведоха последното за 2016 г. редовно заседание

27.10.2016. НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание.

25.10.2016. НИПА представи Анализ за колективното трудово договаряне в област Враца

Анализът бе представен на съвместно заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество – Враца и НИПА

18-21.10.2016 Суб-регионална конференция в Охрид, Република Македония

"Ефективни механизми за уреждане на трудови спорове" бе основната тема на конференцията

29-30.09.2016. Кръгла маса със социалните партньори в бранш "ВиК"

НИПА представи за обсъждане пред социалните партньори Анализ на БКТД 2016.

28.06.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Членовете на НС на НИПА приеха план за работата на НС до края на 2016 г. и обсъдиха извършените от НИПА анализи на КТД.

29.03.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет прие Годишният доклад за дейността на НИПА, отчета за изпълнението на бюджета и отчета за дейността си.

15.03.2016 г. Работна среща с посредник от Грузия

В НИПА се проведе експертна среща с представител на Министерство на труда, здравеопазването и социалните дейности на Грузия

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration