23.06.2015 Консултативна среща

НИПА представи предложения за усъвършенстване на нормативната уредба на посредничеството и арбитража, както и за развитие на дейността на института.

23.06.2015 Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приет бе план за работата на НС за второто полугодие на 2015 г. и доклад за етапното изпълнението на проект "Разрешаване на спорове".

29-30.05.2015 Работна среща в гр. Враца

Проведе се третата среща за обмен на информация за проследяване на КТС

14.05.2015. НИПА започна работа по нов проект по ОПАК

В НИПА се проведе първата среща на екипа, който ще реализира проект за функционален анализ и предложения за оптимизация на дейността на института.

21-22.04.2015 Суб-регионален семинар на МОТ

В Бечичи, Република Черна гора, бе открит консултативен семинар на МОТ за обсъждане на ново практическо ръководство за помирители/посредници.

17-18.04.2015 Месечна работна среща

Във Велинград се състоя втората работна среща на екипа за проследяване на колективни трудови спорове

24.03.2015. Заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА прие Годишния доклад за дейността на института, отчета за своята работа и отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г.

6-7.03.2015 Работна среща по проект "Разрешаване на спорове"

В гр. Панагюрище се проведе месечна среща за пилотното прилагане на разработения инструментариум за проследяване на КТС

19.02.2015. Арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС

Арбитражна комисия по чл.14, ал.3 ЗУКТС проведе заседание и се произнесе с решение

09.02.2015 Приключи проект на НИПА по ОПАК

Завърши изпълнението на дейностите по проект "Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА"

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration