09.02.2015 Приключи проект на НИПА по ОПАК

Завърши изпълнението на дейностите по проект "Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА"

23-24.01.2015. Обучение по проект "Разрешаване на спорове"

НИПА проведе обучение за пилотно прилагане на инструментариум за проследяване на колективни трудови спорове

16.12.2014 Редовно заседание на НС на НИПА

Приета е Стратегията за развитие на НИПА за периода 2015-2017 г.

21.11.2014 Проф.д-р Красимира Средкова е избрана за член на ЕКСП

България има свой представител в Европейския комитет за социални права

30.10.2014 Среща за представяне на анализ на ОКТД

Анализът на отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) в електротехническата и електронната промишленост (2014) бе обсъден на среща със синдикални и работодателски организации от отрасъла.

30.09.2014 Международна Конференция

НИПА е партньор на КНСБ и БСК в организацията на международната конференция по проект, свързан с изследване на опита за уреждането на колективни трудови спорове от трудов съд в Кралство Норвегия.

30.09.2014 Редовно заседание на НС на НИПА

Приета бе Програмата за дейността на НИПА през 2015 г. и проекто-бюджета на института. За председател на НС бе избран г-н Гълъб Донев.

09.09.2014. Среща за информиране и публичност

С участието на г-жа Антония Боянова и г-н Ивелин Желязков, зам.-председатели на Надзорния съвет на НИПА се проведе среща за информиране и публичност.

3-6.09.2014 Посещение в Кралство Норвегия

Срещата с Националният посредник на Кралство Норвегия г-н Нилс Далсейде (Nils Dalseide) бе част от работната програма.

01.09.2014. Проект на НИПА по ОПАК

НИПА започна изпълнението на дейностите по проект “Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА”

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration