23-24.01.2015. Обучение по проект "Разрешаване на спорове"

НИПА проведе обучение за пилотно прилагане на инструментариум за проследяване на колективни трудови спорове

16.12.2014 Редовно заседание на НС на НИПА

Приета е Стратегията за развитие на НИПА за периода 2015-2017 г.

21.11.2014 Проф.д-р Красимира Средкова е избрана за член на ЕКСП

България има свой представител в Европейския комитет за социални права

30.10.2014 Среща за представяне на анализ на ОКТД

Анализът на отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) в електротехническата и електронната промишленост (2014) бе обсъден на среща със синдикални и работодателски организации от отрасъла.

30.09.2014 Международна Конференция

НИПА е партньор на КНСБ и БСК в организацията на международната конференция по проект, свързан с изследване на опита за уреждането на колективни трудови спорове от трудов съд в Кралство Норвегия.

30.09.2014 Редовно заседание на НС на НИПА

Приета бе Програмата за дейността на НИПА през 2015 г. и проекто-бюджета на института. За председател на НС бе избран г-н Гълъб Донев.

09.09.2014. Среща за информиране и публичност

С участието на г-жа Антония Боянова и г-н Ивелин Желязков, зам.-председатели на Надзорния съвет на НИПА се проведе среща за информиране и публичност.

3-6.09.2014 Посещение в Кралство Норвегия

Срещата с Националният посредник на Кралство Норвегия г-н Нилс Далсейде (Nils Dalseide) бе част от работната програма.

01.09.2014. Проект на НИПА по ОПАК

НИПА започна изпълнението на дейностите по проект “Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА”

24.06.2014. Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание на 24 юни 2014 г.

НС прие план за своята работа през второто полугодие на 2014 г.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration