08.05.2014. Международен тристранен семинар

Заместник-министърът на МТСП г-жа Росица Янкова откри международния тристранен семинар на тема „Развитие на информационната система за колективни трудови спорове на НИПА“

Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА одобри Годишният доклад за дейността на института за 2013 г.

17.12.2013 Заседание на Надзорния съвет на НИПА

Зам.-председателят на НС на НИПА Ивелин Желязков ръководи последното за 2013 г. редовно заседание на Надзорния съвет.

11-13.12.2013. Торино, Италия. НИПА участва в тристранна конференция на тема „Създаване на ефективна система за разрешаване на трудови спорове в Централна и Източна Европа“

27.11.2013. Семинар на НИПА по покана на СМФ "Подкрепа"

25.11.2013 Директорът на НИПА връчи удостоверение на арбитър към НИПА на председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов

г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и г-жа Валентина Зартова, ю

12.11.2013. Връчване на удостоверения

Посредниците и арбитрите към НИПА получиха своите нови удостоверения на официална церемония в София Принцес Хотел

24.09.2013. Редовно заседание на Надзорния съвет

НС прие проекто-бюджет и Програма за дейността на НИПА през 2014 г. Новият председател на НС на ротационен принцип е г-н Емил Мирославов, директор на дирекция в МТСП.

Проведени са първите срещи на двете работни групи в рамките на проект за българо-швейцарско сътрудничество.

РАБОТНА ГРУПА

13.06.2013. Стартира изпълнението на партньорски проект

Компонентът "Разрешаване на спорове" е част от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” на МТСП

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration