Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА одобри Годишният доклад за дейността на института за 2013 г.

17.12.2013 Заседание на Надзорния съвет на НИПА

Зам.-председателят на НС на НИПА Ивелин Желязков ръководи последното за 2013 г. редовно заседание на Надзорния съвет.

11-13.12.2013. Торино, Италия. НИПА участва в тристранна конференция на тема „Създаване на ефективна система за разрешаване на трудови спорове в Централна и Източна Европа“

27.11.2013. Семинар на НИПА по покана на СМФ "Подкрепа"

25.11.2013 Директорът на НИПА връчи удостоверение на арбитър към НИПА на председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов

г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и г-жа Валентина Зартова, ю

12.11.2013. Връчване на удостоверения

Посредниците и арбитрите към НИПА получиха своите нови удостоверения на официална церемония в София Принцес Хотел

24.09.2013. Редовно заседание на Надзорния съвет

НС прие проекто-бюджет и Програма за дейността на НИПА през 2014 г. Новият председател на НС на ротационен принцип е г-н Емил Мирославов, директор на дирекция в МТСП.

Проведени са първите срещи на двете работни групи в рамките на проект за българо-швейцарско сътрудничество.

РАБОТНА ГРУПА

13.06.2013. Стартира изпълнението на партньорски проект

Компонентът "Разрешаване на спорове" е част от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” на МТСП

04.06.2013 Консултативна среща в НИПА

НИПА бе домакин на консултативна среща с председателя на Националната федерация „Техническа индустрия, Наука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“ инж. Здравчо Здравчев

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration