04.06.2013 Консултативна среща в НИПА

НИПА бе домакин на консултативна среща с председателя на Националната федерация „Техническа индустрия, Наука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“ инж. Здравчо Здравчев

04.06.2013. Консултативна среща в НИПА

Директорът на НИПА проведе консултативна среща с д-р Пламен Радославов, зам.-преседател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ

28.05.2013. НС на НИПА проведе редовно заседание

Обсъдени бяха доклади за състоянието на проектите на НИПА по ОП "РЧР", МОТ и Швейцарската програма за сътрудничество

12.04.2013. Нови посредници и арбитри към НИПА

С решение от 26.02.2013 г. НС на НИПА утвърди списъци на нови посредници и арбитри към НИПА-ДВ,бр.35/12.04.2013г., поправка ДВ,бр.44/17.05.2013г.

27.02.2012. Международно сътрудничество с MI (Швеция)

На двудневно посещения в НИПА бе Курт Ериксон, зам.-директор на Националната служба за посредничество (MI) на Швеция

НИПА публикува първия месечен бюлетин за КТД

Информационният бюлетин съдържа данни и анализ на постъпилите в НИПА колективни трудови договори и анекси към тях

26.02.2013 г. Заседание на НС на НИПА

НС прие Годишния доклад за дейността, Отчет за изпълнението на бюджета и Отчет за работата си през 2012 г.

19.12.2012. НИПА и ОбСТС Вpаца пpоведоха съвместна сpеща

НИПА пpедстави своята дейност на заседание на Областния съвет за тpистpанно сътpудничество във Вpаца

11.12.2012 г. Редовно заседание на НС на НИПА

Състоя се последното заседание за 2012 г. на Надзорния Съвет на НИПА

09.10.2012. Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА в обновен състав проведе първото си заседание.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration