Проведени са първите срещи на двете работни групи в рамките на проект за българо-швейцарско сътрудничество.

РАБОТНА ГРУПА

13.06.2013. Стартира изпълнението на партньорски проект

Компонентът "Разрешаване на спорове" е част от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” на МТСП

04.06.2013 Консултативна среща в НИПА

НИПА бе домакин на консултативна среща с председателя на Националната федерация „Техническа индустрия, Наука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“ инж. Здравчо Здравчев

04.06.2013. Консултативна среща в НИПА

Директорът на НИПА проведе консултативна среща с д-р Пламен Радославов, зам.-преседател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ

28.05.2013. НС на НИПА проведе редовно заседание

Обсъдени бяха доклади за състоянието на проектите на НИПА по ОП "РЧР", МОТ и Швейцарската програма за сътрудничество

12.04.2013. Нови посредници и арбитри към НИПА

С решение от 26.02.2013 г. НС на НИПА утвърди списъци на нови посредници и арбитри към НИПА-ДВ,бр.35/12.04.2013г., поправка ДВ,бр.44/17.05.2013г.

27.02.2012. Международно сътрудничество с MI (Швеция)

На двудневно посещения в НИПА бе Курт Ериксон, зам.-директор на Националната служба за посредничество (MI) на Швеция

НИПА публикува първия месечен бюлетин за КТД

Информационният бюлетин съдържа данни и анализ на постъпилите в НИПА колективни трудови договори и анекси към тях

26.02.2013 г. Заседание на НС на НИПА

НС прие Годишния доклад за дейността, Отчет за изпълнението на бюджета и Отчет за работата си през 2012 г.

19.12.2012. НИПА и ОбСТС Вpаца пpоведоха съвместна сpеща

НИПА пpедстави своята дейност на заседание на Областния съвет за тpистpанно сътpудничество във Вpаца

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration