11.12.2012 г. Редовно заседание на НС на НИПА

Състоя се последното заседание за 2012 г. на Надзорния Съвет на НИПА

09.10.2012. Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА в обновен състав проведе първото си заседание.

Надзорният съвет на НИПА ще проведе редовно заседание на 9 октомври 2012 г.

След Решенията на МС от м. юли 2012 г. за признаване на организациите на работниците и служителите, и на работодателите за представителни на национално равнище, Надзорният съвет на НИПА е в нов състав ...

02.-05.10.2012. Международен семинар със съдействието на МОТ

Темата на семинара бе "Изграждане на информационна система за колективните трудови спорове в България"

Националният институт за помирение и арбитраж - номиниран в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” на Десетата церемония на Програма достъп до информация за връчване на награди по повод Международния ден н

Националният институт за помирение и арбитраж намери място сред осемте водещи институции в област

26.06.2012 г. Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

НС на НИПА прие План за развитие на НИПА 2012-2013г. и одобри отчета за дейността на института и за първото полугодие на 2012 г.

11.06.2012. НИПА проведе специализирано обучение

На 7 и 8 юни 2012 г. НИПА и Балканският институт по труда и социалната политика проведоха съвместно специализирано обучение за посредници и арбитри.

08.05.2012. НС на НИПА прие актуалзирани Правила за посредничество и арбитраж

Най-важните изменения уреждат процедурата по арбитраж за минимално необходими дейности по време на стачка съгласно чл.14 от ЗУКТС.

18.04.2012. НИПА подписа ново споразумение за сътрудничество

НИПА подписа Споразумение за сътрудничество със социалните партньори от отрасъл “Строителство” в България.

04.04.2012. Анализ на БКТД в бранш "Водоснабдяване"

На 04.04.2012 г. се състоя среща-дискусия за представяне на анализ на НИПА на БКТД в бранш „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration