04.04.2012. НИПА подписа споразумение за сътрудничество

НИПА подписа Споразумение за сътрудничество със социалните партньори в бранш „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

28.02.2012. Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

Проведе се първото за годината редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.01.2012. НИПА представи анализ на отраслов КТД

Анализът на КТД в отрасъл "Строителство" на НИПА бе обсъден на организирана от Българската строителна камара и браншовите синдикални федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ среща-дискусия.

29.12.2011. Заседание на Арбитража към НИПА

Арбитражната комисия към НИПА за разглеждане на спора по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС в "Мини Марица-изток" ЕАД - гр.Раднево проведе заседание.

03.11.2011. Международен семинар с участието на НИПА

Представители на НИПА участваха в международен семинар за алтернативните способи за уреждане на колективни трудови спорове, организиран от Балканския инстиут по труда и социалната политика.

20.05.2011. НИПА представи нов Анализ на отраслови КТД

НИПА организира среща-дискусия за обсъждане на Анализа на КТД в отрасъл "Проучване, добив и преработка на минерални суровини".

19.04.2011. НИПА представи Анализ на браншови КТД

На организирана със съдействието на Фондация "Фридрих Еберт" Кръгла маса бе представен анализ на колективния трудов договор в бранш "Производство на пиво и малц".

31.03.2011. НИПА подписа споразумение за сътрудничество

Областният съвет за тристранно сътрудничество в Кърджали и НИПА подписаха споразумение за сътрудничество за прилагане на механизъм за ранно информиране за възникващи колективни трудови спорове.

31.03.2011 г. Заседание на кризисния щаб за ОЦК Къджали

По повод заявени масови съкращения в ОЦК, в гр. Кърджали заседава Кризисния щаб към ОСТС под председателството на областния управител г-жа Иванка Таушанова.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration