A-
A
A+

АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА / QUESTIONNAIRE
3. Информацията, която намерихте за предлаганите от нас услуги е: / The information you have found about the services we provide is:


4. Предоставената допълнителна информация от служителите на НИПА, дадена по повод на ваше запитване е:/ The additional information provided by the NICA’s employees given on your request is:© Национален институт за помирение и арбитраж