Структура на КТС по статистически райони и административни области/CLD Structure by statistical regions and administrative districts


Таблиците и графиките по-долу показват териториалното разпределение на регистрираните КТС по области. В Република България са обособени 28 области. Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. В базата данни за КТС на НИПА при определяне седалището на работодателя е използвана класификацията „Единен класификатор на административно териториалните и териториалните единици“ (ЕКАТТЕ). За определена група предприятия, които имат териториални структури или са с национално значение, както и за КТC на равнище бранш/отрасъл, е обособена допълнителна позиция „Цялата страна“.


The tables and figures below show the territorial distribution of the registered CLDs by districts and municipalities.There are 28 districts in the Republic of Bulgaria. The district shall be an administrative territorial unit for the conduct of a regional policy, the implementation of state governance on a local level, and the ensuring the concurrance of national and local interests. In NICA's collective labour disputes database, in order to determine the employer's seat, is used the Unified Classifier of the Administrative-Territorial and Territorial units (ЕКАТТЕ). For a particular group of undertakings that have territorial structures or are from national importance, as well as for the CLDs at branch / Indusrty, an additional "All regions" is assigned.


Структура на КТС и наетите по статистически райони и административни области по години/
CLD structure by statistical regions and administrative districts by years
Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
BG31 Северозападен/Severozapaden       1 3       811 1 017
BG311 Видин/Vidin         1         114
BG312 Монтана/Montana         1         206
BG313 Враца/Vratsa         1         697
BG314 Плевен/Pleven                    
BG315 Ловеч/Lovech       1         811  
BG32 Северен централен/Severen tsentralen       1 2       200 698
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo         1         102
BG322 Габрово/Gabrovo                    
BG323 Русе/Ruse                    
BG324 Разград/Razgrad         1         596
BG325 Силистра/Silistra       1         200  
BG33 Североизточен/Severoiztochen 2 2 4 1 1 2 488 2 567 895 137 178
BG331 Варна/Varna   2     1   2 567     178
BG332 Добрич/Dobrich     3         645    
BG333 Шумен/Shumen 1   1 1   2 000   250 137  
BG334 Търговище/Targovishte 1         488        
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 1     3 5 845     8 376 15 852
BG341 Бургас/Burgas       1         280  
BG342 Сливен/Sliven 1         845        
BG343 Ямбол/Yambol         1         5 007
BG344 Стара Загора/Stara Zagora       2 4       8 096 10 845
BG41 Югозападен/Yugozapaden 3 2 5 15 7 4 998 1016 8 514 57 528 11 046
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 3   1 12 3 4 998   2 701 55 636 7 141
BG412 София/Sofia         1         129
BG413 Благоевград/Blagoevgrad     1   1     2 532   2 471
BG414 Перник/Pernik     1 2       1 077 1 222  
BG415 Кюстендил/Kyustendil   2 2 1 2   1016 2 204 670 1 305
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 1 3 1 3 6 877 1 251 840 2 304 1 628
BG421 Пловдив/Plovdiv   1 1 1 1   236 840 2 206 68
BG422 Хасково/Haskovo 1     1 2 877       1 194
BG423 Пазарджик/Pazardzhik   1         876      
BG424 Смолян/Smolyan         2         284
BG425 Кърджали/Kardzhali   1   1 1   139   98 82
Цялата страна/All regions   2 3 1     3 723 26 278    
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Структура на КТС и наетите по административни области и по години/
Structure of CLD and employed by administrative districts and by years


Брой КТС/Number of CLD


2019


2018


2017


2016


2015


Наети/Employed


2019


2018


2017


2016


2015


Структура на КТС и наетите по статистически райони и по години/
Structure of CLD and employed by statistical regions and by years


Брой КТС/ Number of CLD


2019


2018


2017


2016


2015Наети/Employed


2019


2018


2017


2016


2015

© Национален институт за помирение и арбитраж