Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и административни области 2011-2017/Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by statistical regions and administrative districts 2011-2017


В тази част са представени данните за субектите на КТД на равнища на договаряне "предприятие" по 7 статистически райони и области, от които може да се проследи тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA by undertaking bargaining level are presented by statistical regions and administrative districts, from which their dynamics can be viewed by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.


Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и административни области 2011-2017/
Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by statistical regions and administrative districts 2011-2017
Статистически райони и административни области/
Statistical regions and administrative districts
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
  2011 2012 2013 2014
BG31 Северозападен/Severozapaden       288 243 86 45 329 190 117 98 307 199 107 89 306
BG311 Видин/Vidin       50 39 10 11 49 30 13 20 43 25 11 25 36
BG312 Монтана/Montana       56 50 16 6 66 36 23 20 59 42 25 14 67
BG313 Враца/Vratsa       98 79 15 19 94 64 22 34 86 67 19 31 86
BG314 Плевен/Pleven       30 27 33 3 60 17 38 13 55 22 30 8 52
BG315 Ловеч/Lovech       54 48 12 6 60 43 21 11 64 43 22 11 65
BG32 Северен централен/Severen tsentralen       322 249 72 73 321 227 84 95 311 212 78 110 290
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo       112 85 17 27 102 85 23 27 108 81 23 31 104
BG322 Габрово/Gabrovo       73 62 20 11 82 51 23 22 74 49 22 24 71
BG323 Русе/Ruse       82 69 17 13 86 61 17 21 78 54 16 28 70
BG324 Разград/Razgrad       23 12 8 11 20 13 11 10 24 11 12 12 23
BG325 Силистра/Silistra       32 21 10 11 31 17 10 15 27 17 5 15 22
BG33 Североизточен/Severoiztochen       344 282 77 62 359 235 97 109 332 228 98 116 326
BG331 Варна/Varna       86 68 34 18 102 57 47 29 104 50 46 36 96
BG332 Добрич/Dobrich       130 116 25 14 141 102 29 28 131 102 30 28 132
BG333 Шумен/Shumen       90 70 14 20 84 49 17 41 66 50 21 40 71
BG334 Търговище/Targovishte       38 28 4 10 32 27 4 11 31 26 1 12 27
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen       342 274 104 68 378 221 163 121 384 211 147 131 358
BG341 Бургас/Burgas       80 64 55 16 119 46 98 34 144 48 88 32 136
BG342 Сливен/Sliven       58 43 14 15 57 32 18 26 50 32 13 26 45
BG343 Ямбол/Yambol       35 25 12 10 37 19 13 16 32 16 8 19 24
BG344 Стара Загора/Stara Zagora       169 142 23 27 165 124 34 45 158 115 38 54 153
BG41 Югозападен/Yugozapaden       340 261 102 79 363 226 141 114 367 214 122 126 336
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa)       201 157 39 44 196 134 54 67 188 126 55 75 181
BG412 София/Sofia       68 47 11 21 58 43 17 25 60 48 14 20 62
BG413 Благоевград/Blagoevgrad       29 23 24 6 47 20 35 9 55 14 24 15 38
BG414 Перник/Pernik       14 12 10 2 22 10 18 4 28 9 14 5 23
BG415 Кюстендил/Kyustendil       28 22 18 6 40 19 17 9 36 17 15 11 32
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen       413 323 106 90 429 275 127 138 402 250 115 163 365
BG421 Пловдив/Plovdiv       166 138 45 28 183 121 57 45 178 114 49 52 163
BG422 Хасково/Haskovo       82 60 18 22 78 48 21 34 69 45 21 37 66
BG423 Пазарджик/Pazardzhik       70 50 16 20 66 46 18 24 64 42 10 28 52
BG424 Смолян/Smolyan       53 39 17 14 56 31 17 22 48 26 22 27 48
BG425 Кърджали/Kardzhali       42 36 10 6 46 29 14 13 43 23 13 19 36
Цялата страна/All regions       32 27 3 5 30 25 4 7 29 26 6 6 32
Общо/Total       2081 1659 550 422 2209 1399 733 682 2132 1340 673 741 2013

Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и административни области 2011-2017/
Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by statistical regions and administrative districts 2011-2017
Продължение/Continued
  преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
  2015 2016 2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 189 113 99 302 173 115 115 288 160 108 128 268
BG311 Видин/Vidin 27 12 23 39 20 11 30 31 15 9 35 24
BG312 Монтана/Montana 39 26 17 65 32 27 24 59 36 22 20 58
BG313 Враца/Vratsa 65 22 33 87 65 19 33 84 59 14 39 73
BG314 Плевен/Pleven 19 31 11 50 18 26 12 44 15 24 15 39
BG315 Ловеч/Lovech 39 22 15 61 38 32 16 70 35 39 19 74
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 202 88 120 290 182 83 140 265 164 83 158 247
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 82 30 30 112 72 29 40 101 61 25 51 86
BG322 Габрово/Gabrovo 47 24 26 71 41 23 32 64 39 24 34 63
BG323 Русе/Ruse 48 20 34 68 46 20 36 66 41 21 41 62
BG324 Разград/Razgrad 10 8 13 18 9 4 14 13 8 5 15 13
BG325 Силистра/Silistra 15 6 17 21 14 7 18 21 15 8 17 23
BG33 Североизточен/Severoiztochen 223 102 121 325 209 100 135 309 203 109 141 312
BG331 Варна/Varna 51 47 35 98 39 44 47 83 39 44 47 83
BG332 Добрич/Dobrich 96 31 34 127 99 31 31 130 95 37 35 132
BG333 Шумен/Shumen 51 22 39 73 45 19 45 64 42 20 48 62
BG334 Търговище/Targovishte 25 2 13 27 26 6 12 32 27 8 11 35
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 197 142 145 339 187 147 155 334 162 151 180 313
BG341 Бургас/Burgas 44 80 36 124 46 86 34 132 37 90 43 127
BG342 Сливен/Sliven 30 13 28 43 29 12 29 41 28 18 30 46
BG343 Ямбол/Yambol 17 10 18 27 15 10 20 25 13 7 22 20
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 106 39 63 145 97 39 72 136 84 36 85 120
BG41 Югозападен/Yugozapaden 193 136 147 329 180 122 160 302 179 127 161 306
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 117 59 84 176 112 55 89 167 115 55 86 170
BG412 София/Sofia 38 17 30 55 36 13 32 49 36 11 32 47
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 16 29 13 45 12 23 17 35 13 28 16 41
BG414 Перник/Pernik 8 12 6 20 6 16 8 22 4 18 10 22
BG415 Кюстендил/Kyustendil 14 19 14 33 14 15 14 29 11 15 17 26
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 233 121 180 354 223 129 190 352 202 132 211 334
BG421 Пловдив/Plovdiv 106 49 60 155 104 51 62 155 86 50 80 136
BG422 Хасково/Haskovo 39 21 43 60 37 23 45 60 42 27 40 69
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 38 14 32 52 38 17 32 55 32 15 38 47
BG424 Смолян/Smolyan 29 21 24 50 27 18 26 45 22 21 31 43
BG425 Кърджали/Kardzhali 21 16 21 37 17 20 25 37 20 19 22 39
Цялата страна/All regions 26 8 6 34 26 7 6 33 25 7 7 32
Общо/Total 1263 710 818 1973 1180 703 901 1883 1095 717 986 1812

 


 


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж