Каква е възможността за промяна на първоначално въведена информация за търсене?


В модула е вграден бутон „ИЗЧИСТИ“, чрез натискането на който се изтрива въведената и предоставена до момента информация и връщане към началото на справката, с автоматично зареждане на текущата дата.

© Национален институт за помирение и арбитраж