Защо няма данни за действащ КТД?


Когато при въвеждане на валиден ЕИК се появява съобщение „Няма информация за действащ КТД“, това означава:

1. В предприятието няма действащ КТД към избраната дата;
2. Институтът не разполага с данни за ЕИК на предприятието, поради което то е заведено в базата данни с ЕИК на общината, на чиято територия се намира.

Моля, ако разполагате с актуални данни за ЕИК на търсеното от Вас предприятие, да ни ги предоставите.

Във втория случай модулът предоставя възможност и за алтернативно търсене по ЕИК на община.

© Национален институт за помирение и арбитраж