Какво представлява търсене по ЕИК на община?


За някои предприятия, най-често в обществения сектор, в т.ч. детски ясли, детски градини, заведения за социални услуги, общински предприятия и др., НИПА не може да установи данни за тяхното ЕИК. Поради тази причина информацията за КТД в тези предприятия/структури са въведени в базата данни на НИПА с ЕИК на общината, на чиято територия се намират, за да има възможност всяко вписано КТД, Анекс или споразумение в ИА „ГИТ“ да бъде отразено, и съответно информацията за него да бъде намерена чрез Справката по ЕИК.

При въвеждане на ЕИК на предприятие, което има действащ КТД, но е вписано с ЕИК на общината, се предоставя вторична възможност за търсене чрез избор от падащ списък, обвързан с ЕИК на съответната община.


Падащият списък представлява изчерпателен списък на общините в Република България със съответното ЕИК. При избор на община, с чието ЕИК са заведени КТД на предприятия се отваря списък на същите с възможност за избор на конкретно, за което да се визуализира информация. Тази функционалност е създадена специално за потребители, които имат информация за ЕИК на предприятие с действащ КТД към определена дата, но това предприятие не е въведено в базата данни на НИПА с ЕИК-то си, а с това на общината, в която се намира.


© Национален институт за помирение и арбитраж