A-
A
A+

Архивни публикации, свързани с колективното трудово договаряне и колективни трудови спорове


     
Райко Ошанов - Колективният трудов договор като правен институт, 1940  Част І Част ІІ
     

© Национален институт за помирение и арбитраж