A-
A
A+

Научни публикации по въпроси на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове

Боряна Мусева - "Международна компетентност и приложимо право спрямо отговорност за действия при колективен трудов спор" изтегли файл
     
  Емил Мингов - "Въпроси на правната уредба на колективните трудови спорове" изтегли файл
     
  Красимира Средкова - "Арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове", Информационен бюлетин по труда, бр.12/2012 г. изтегли файл
     
  Красимира Средкова - "Посредничество за уреждане на колективни трудови спорове", Информационен бюлетин по труда, бр.11/2012 г. изтегли файл
     
  Красимира Средкова - "Уреждане на колективни трудови спорове чрез арбитраж", Юридически свят, бр.1/2004 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж